Varsta a treia – prioritate pe agenda publica

Proiect finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania.

Despre proiect

Proiectul ”Vârstă a treia – o prioritate pe agenda publică” prezentat de Asociaţia CARP ”Omenia” Bucureşti îşi propune creşterea rolului de advocacy al Federaţiei Nationale „Omenia” a C.A.R.P-urilor din Romania constituită din 137 asociaţii cu un număr total de 1 400 000 membri pensionari la nivelul ţării. Proiectul îşi propune să crească capacitatea de a realiza activităţi eficiente de advocacy pentru tot leadershipul Federaţiei, creşterea nivelului de informaţie/educaţie pentru advocacy pentru toate cele 137 organizaţii CARP federalizate dar şi autorităţi publice precum şi ONG-uri ce vor fi informate şi angajate în dezbateri publice privind problemele organizaţiilor C.A.R.P. Se vizează întărirea capacităţii de management în toate domeniile funcţionale ale Federaţiei: Guvernare, Sisteme de Operare şi Management, Resurse Financiare, Servicii oferite şi Relaţii Externe, crearea unui Centrul de Management şi Advocacy al Federaţiei Nationale „Omenia” cu sarcini permanente de monitorizare a agendei de advocacy şi activităţi concrete de tip organizare de campanii şi evenimente de advocacy. La finalul proiectului Federaţia va avea un documentul strategic de advocacy.

Grupul ţintă principal este constituit de leadershipul Federaţiei Nationale „Omenia” a C.A.R.P-urilor din Romania reprezentat de Comitetul Director, Biroul Permanent şi executivul Federaţiei.

Grupul ţintă secundar este reprezentat de cele 137 organizaţii membre ale Federaţiei Naţionale „Omenia”
Sunt selectate organizaţiile reprezentate în structurile de conducere la nivel naţional şi regional, cu atribuţii specifice legate de identificarea şi organizarea de activităţi de advocacy.

Proiectul răspunde într-o mare măsură nevoilor identificate de organizaţiile membre ale Federaţiei Nationale „Omenia” a C.A.R.P-urilor din Romania prin oferirea unui pachet de asistenţă tehnică şi training în vederea creşterii capacităţii de advocacy a organizaţie noastre.

Impactul asupra grupului țintă va atinge toate cele 137 organizaţii C.A.R.P. federalizate dar şi autorităţi publice (minim 41 reprezentanţi de autorităţi centrale şi locale) , alte ONG-uri (minim 30). Se va crea Centrul de Advocacy și Management al Federaţiei Nationale „Omenia”, care va avea sarcini permanente de monitorizare a agendei de advocacy şi activităţi concrete de tip organizare de campanii şi evenimente de advocacy. Acest Centru reprezintă pilonul de sustenabilitate al proiectului.