Cafenelele Seniorilor – locul în care vocea vârstnicilor se face auzită

Confederația Caritas România, împreună cu Asociația C.A.R.P. „OMENIA” București, partener în cadrul proiectului „Cetățeni activi la puterea a treia”, demarează caravana Cafenelele Seniorilor”. Prima întâlnire va avea loc în ziua de 30.03.2016, începând cu ora 9:30, la HOTEL AMBASADOR, B-dul Magheru nr. 8-10, Sector 1, București.

Discuțiile pe care le vom iniția, în cadrul întâlnirilor la Cafenea, fac parte dintr-un proces mai amplu destinat să aducă la masa dezbaterilor persoane vârstnice, reprezentanți ai autorităților publice locale, precum și ai partidelor politice, și au ca scop creșterea capacității seniorilor de a participa activ la influențarea deciziilor și a politicilor publice, în vederea creării condițiilor favorabile pentru o îmbătrânire activă și demnă.

Dezbaterile, desfășurate în cadrul a 10 Cafenele ale Seniorilor, vor fi organizate în toate zonele țării si pornesc de la premisa că persoanele vârstnice reprezintă o categorie socială definitorie în transmiterea experienței de muncă și viață, a valorilor istorice și culturale, un factor de bază în educarea tinerei generații și o resursă națională importantă, ce poate fi utilizată inclusiv pe piața muncii.

Dictonul „nimic pentru noi fără noi” trebuie să-și găsească locul meritat în societatea românească, de azi și de mâine. Cele 10 Cafenele ale Seniorilor fac parte și din procesul amplu de selectare a seniorilor care vor forma Parlamentul Seniorilor, ce va fi compus din 8 membri, și care va milita pentru politici publice prin monitorizarea legislației dedicate persoanelor vârstnice și va crea cadrul pentru o îmbătrânire activă, sănătoasă și demnă. Astfel, în 2017, România va putea deveni a doua țară din Europa care formează un astfel de Parlament, după Irlanda.

Drept urmare, implicarea seniorilor în activitățile comunității, precum și în procesul de luare a deciziilor, atât la nivel național cât și local, asigurarea accesului acestora pe piața muncii, promovarea solidarității între generații și asigurarea unei îmbătrâniri demne trebuie să reprezinte elemente intrinsece ale politicilor și strategiilor naționale în România.

Pentru informații suplimentare despre proiectul „Cetățeni Activi la Puterea a Treia” ne puteți contacta prin e-mail la adresa ionut.ardeleanu@caritasromania.ro sau prin telefon la 0752.001.437, persoană de contact Ionuț Ardeleanu, Specialist PR, proiect.

Proiectul „Cetățeni Activi la Puterea a Treia” este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

***

afis-15febConfederaţia Caritas România, organizaţie neguvernamentală de tip reţea cu o istorie de 20 ani, are rolul de a reprezenta la nivel naţional şi internaţional cele 10 organizaţii Caritas active în România. Caritas abordează sistematic şi structurat problemele sociale ale comunităţilor răspunzând nevoilor persoanelor aflate în dificultate. La nivel naţional, organizaţiile Caritas derulează programe de asistenţă socială complexă: îngrijire socio-medicală la domiciliu, pentru bătrâni şi persoane cu dizabilităţi, educaţie pentru prevenirea dezastrelor naturale, intervenţie directă în caz de calamităţi, asistenţă directă şi consiliere pentru familii, centre de zi pentru copii şi tineri, activităţi de integrare comunitară şi profesională pentru persoane defavorizate social. Confederaţia Caritas România este membră în reţelele internaţionale şi naţionale: Caritas Internationalis, Caritas Europa şi FOND. Mai multe detalii pe www.caritasromania.ro

Asociația C.A.R.P. „Omenia” București este o asociație neguvernamentală, de întrajutorare mutuală și protecție socială pentru persoanele vârstnice, având în prezent peste 43.000 de membri. Misiunea Asociației C.A.R.P. „Omenia” este ajutorarea financiară, materială și socială a membrilor săi, asigurarea drepturilor acestora la un trai decent și de calitate. De asemenea, asociația promovează îmbătrânirea activă și încurajează participarea vârstnicilor în societate ca deținători de drepturi, cetățeni și consumatori, îmbătrânirea într-o mai bună stare de sănătate fizică și mentală, posibilitatea de a lucra pentru o perioadă mai lungă cu mai multe facilități de formare și condiții de muncă adaptate lor, și de a se bucura de o viață demnă. Mai multe detalii pe www.carp-omenia.ro