Servicii sociale

SERVICIUL SOCIAL DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA LA DOMICILIU PENTRU PERSOANELE DE VÂRSTA A TREIA NEDEPLASABILE SAU GREU DEPLASABILE

Serviciul social de asistenta sociala si medicala la domiciliu pentru persoanele de vârsta a treia nedeplasabile sau greu deplasabile a fost initiat de catre C.A.R.P. „OMENIA” in decembrie 2005 in cadrul proiectului PHARE „Sperante – serviciul de asistenta sociala si medicala la domiciliu pentru persoanele de vâsta a treia nedeplasabile sau greu deplasabile”.

Programul are ca scop îmbunatatirea si extinderea serviciilor sociale destinate persoanelor de vârsta a treia si îsi propune sa raspunda nevoilor specifice ale persoanelor de vârsta a treia greu deplasabile sau nedeplasabile, membre C.A.R.P. „OMENIA”, Sector 5 Bucuresti.

Serviciile sociale care sunt oferite în cadrul proiectului sunt de asistenta medicala si sociala, la domiciliu pentru persoanele membre C.A.R.P. „OMENIA” Sector 5, Bucuresti, persoane de vârsta a treia greu deplasabile sau nedeplasabile. În cadrul serviciilor oferite se asigura: asistenta medicala de specialitate (medicina de familie si geriatrie-gerontologie), asistenta sociala oferita de catre un asistent social si de catre lucratori sociali care vor raspunde nevoilor de întretinere curenta ale persoanelor de vârsta a treia.

Serviciile medicale la domiciliu sunt asigurate de medici specialisti (medic specialist medicina de familie si medic specialist geriatrie-gerontologie), cadre medicale medii specialiste. Serviciile de asistenta sociala vizeaza mai multe aspecte:

  • reprezentarea persoanelor vârstnice în raport cu autoritatile pentru rezolvarea diverselor probleme identificate (ex. obtinerea certificatelor de invaliditate, obtinerea ajutoarelor pentru încalzire etc)
  • identificarea nevoilor fundamentale de îngrijire si elaborarea unui plan de interventie personalizat ce va fi îndeplinit de echipa interdisciplinara (medici, asistenti medicali, asistenti sociali, lucratori sociali)
  • asigurarea serviciilor de întretinere curenta: procurarea si gatirea alimentelor, igiena personala, igiena a locuintei etc.

Echipa medicala ofera: consultatii, investigatii, tratamente la domiciliul beneficiarilor. Lucratorii sociali lucreaza direct cu beneficiarii si familiile acestora. Sunt furnizate servicii de: igiena a locuintei, igiena personala, procurarea si prepararea hranei. Asistenta sociala este asigurata de un asistent social care evalueaza nevoile persoanelor potentiale asistate si a celor asistate, mijloceste relatia cu autoritatile si alte organizatii pentru rezolvarea unora dintre problemele semnalate.

O alta activitate in cadrul proiectului consta in distribuirea de mijloace ajutatoare, sub forma de imprumut (fotolii rulante, carje, cadre de mers, bastoane, scaune de baie etc.) persoanelor care au nevoie de acestea. Pentru acele persoane care pot obtine mijloace ajutatoare de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, asistentul social face demersurile pentru obtinerea acestora.

Persoanele asistate, cu venituri mici si foarte mici, primesc ajutoare materiale constand in articole de curatenie (locuinta si igiena personala – detergenti, pasta de dinti, prosoape etc.)

Beneficiarii proiectului indeplinesc urmatoarele criterii: persoane varstnice nedeplasabile sau greu deplasabile; fara venituri sau cu venituri sub 200 RON/luna; locuitori de pe raza Municipiului Bucuresti; nu beneficaza de serviciile unui asistent personal (angajat al Primariei de sector); isi da acordul sa beneficieze de serviciile proiectului; apartinatorii sunt de acord cu oferirea serviciilor din cadrul proiectului; starea sanatatii precara; nu sufera de boli psihice care ar putea afecta activitatea lucratorului social si integritatea acestuia.

În urma derularii programului se imbunatateste calitatii vietii persoanelor de varsta a treia nedeplasabile sau greu deplasabile, beneficiare ale proiectului precum si a familiilor acestora.

Faptul ca persoanelor beneficiare ale programului le sunt asigurate si servicii de îngrijire la domiciliu – igiena personala, igiena locuintei, procurarea si prepararea hranei si asistenta sociala contribuie la îmbunatatirea traiului de zi cu zi.