Credite

            Principiul de funcționare al oricărei Case de Ajutor Reciproc a Pesnionarilor este ajutorul reciproc. Scopul principal al asociației este întrajutorarea reciprocă a membrilor prin acordarea de împrumuturi. Pe lângă scopul principal, subzistă și celelalte scopuri prevăzute de Legea nr. 540/2002 prinvind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor.

            Reciprocitatea constă în faptul că din cotizațiile mai multor membri, unul dintre aceștia primește împrumut pe care se obligă prin contract să îl returneze în rate lunare consecutive, existând astfel o predictibilitate la acordarea de împrumuturi și celorlalți membri solicitanți.

            Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “OMENIA” București a elaborat norme și proceduri interne prin care se aplică prevederile legale în acordarea împrumuturilor (creditelor) către membrii săi, astfel:

  • se acordă împrumuturi membrilor care au contribuția lunară obligatorie achitată la zi, au cotizația necesară sumei solicitate și prezintă document valabil privind valoarea certă a venitului lunar care să acopere procentual (până la 40%) rata lunară a împrumutului eșalonat în 6 până la 36 rate lunare consecutive;
  • în funcție de suma solicitată, împrumutul mai mare decât cotizația, se acordă cu un număr de 1 la 4 garanți, din care, de regulă, cel puțin unul, trebuie să fie pensionar;
  • bonitatea titularului și a garanților, pensionari și / sau salariați este stabilită în baza unor proceduri interne impuse de legislația actuală;
  • titularul și garanții pot fi numai cetățeni români, cărora, în caz de neplată la timp a ratelor lunare, li se pot efectua rețineri din venituri, prin executare silită;
  • plafonul maxim al împrumuturilor la asociația noastră este de până la echivalentul în lei a 10.000 de euro.

            Principiul general de evaluare a sumei posibil de împrumutat este de 3 ori valoarea cotizației individuale.

            Pentru urgente, suma solicitată de împrumutat poate fi de până la 5 ori valoarea cotizației individuale.

            Ocazional, asociația poate acorda împrumuturi la care suma solicitată să fie de 6, 7, 8, 9 sau 10 ori valoarea cotizației individuale.

            Membrii cu vechime mare și fondul cotizației personale adecvat cerinței solicită împrumuturi fără a avea nevoie de garanți.

            Dobânzile anuale efective (DAE), dobânzile anuale remuneratorii, dobânzile penalizatoare se propun de către Consiliul Director și aprobă de către Adunarea Generală a Membrilor. Valorile dobânzilor sunt stabilite în funcție de nivelul de risc al fiecărui tip de împrumut. Fiecare solicitant este îndrumat să aleagă tipul de împrumut care se potriveste situației sale și i se prezintă un precontract cu grafic de rambursare care conține suma împrumutată, formulele de calcul ale dobânzilor, valoarea lunară ale ratei, inclusiv dobânda anuală efectivă.

            Dobânda la împrumut este în cotă fixă pe toată perioada derulării contractului, calculată lunar la soldul rămas, iar suma totală de plată lunar, compusă din rată și dobândă, este identică, cu excepția ultimei rate.

            Experiențele a multor ani de când în România funcționează ajutorul reciproc au impus reguli privind descurajarea întârzierii plății ratelor lunare consecutive prin aplicarea de dobânzi penalizatoare la soldul ratelor restante, de aceea numai “rău platnicii” se tem de penalizări.