STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ASOCIATIEI CARP OMENIA Bucuresti

Strategia de Dezvoltare a Asociatiei C.A.R.P. “OMENIA” Bucuresti se integreaza prin obiectivele urmarite, in alte documente programatice cu referire la persoanele varstnice, intocmite la nivel national, regional, acestea in contextul mai larg al strategiilor la nivel european.

Prezenta Strategie cuprinde directiile de actiune, obiectivele generale, obiectivele specifice si rezultatele asteptate de catre Asociatia C.A.R.P. “OMENIA” in perioada 2015-2020, in baza acesteia urmand a se elabora strategii pe termen scurt.

SCOPUL Strategiei il constituie stabilirea directiilor viitoare de actiune ale asociatiei C.A.R.P. “OMENIA” in vederea indeplinirii misiunii sale – ajutorarea a peste 55.000 de membri, persoane varstnice din Municipiul Bucuresti si judete din Muntenia si Oltenia.

DIRECTIILE STRATEGICE

  1. Dezvoltarea capacitatii organizationale a Asociatiei C.A.R.P. “OMENIA” Bucuresti.
    II. Dezvoltarea infrastructurii Asociatiei C.A.R.P. “OMENIA” Bucuresti.
    III. Dezvoltarea de servicii integrate pentru imbunatatirea calitatii vietii membrilor cotizanti, cu prioritate a persoanelor varstnice aflate in dificultate.
    IV. Dezvoltarea relatiei dintre Asociatia C.A.R.P. “OMENIA” Bucuresti si alte organizatii ale pensionarilor.
    Realizarea tuturor acestor activitati se efectueaza atat cu fondurile proprii cat si cu fonduri atrase.

OBIECTIVELE GENERALE

I.1. Consolidarea si adoptarea cadrului de organizare si functionare al Asociatiei C.A.R.P. “OMENIA” Bucuresti.
I.2. Consolidarea stabilitatii financiare a Asociatiei C.A.R.P. “OMENIA” Bucuresti prin eforturi proprii si accesarea de fonduri private, publice si europene.
I.3. Dezvoltarea resurselor umane.
II.1. Dezvoltarea infrastructurii Centrului de Zi “OMENIA”.
II.2. Dezvoltarea infrastructurii activitatii de creditare si protectie sociala.
II.3. Extinderea si modernizarea infrastructurii activitatilor de prestari servicii.
III.1. Dezvoltarea serviciilor existente si initierea de noi servicii pentru membrii cotizanti, cu prioritate pentru persoanele varstnice aflate in dificultate, cu dizabilitati.
III.2. Imbunatatirea calitatii serviciilor furnizate.
IV.1. Cresterea participarii Asociatiei C.A.R.P. “OMENIA” Bucuresti la procesul de dialog social din domeniile de interes.
IV.2. Promovarea unei comunicari deschise intre asociatia C.A.R.P. “OMENIA” Bucuresti si mediul extern.
IV.3. Asumarea rolului de organizatie-sursa de informare pentru celelalte organizatii similare, afiliate sau neafiliate la Federatia Nationala “OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din Romania si pentru alte institutii/organizatii cu activitate in domeniul social.

REZULTATE PRECONIZATE pentru membrii nostri
Acordarea de imprumuturi rambursabile cu dobanzi cat mai mici, din fondurile asociatiei, unui numar cat mai mare de membri din Bucuresti, Muntenia si Oltenia. Achizitionarea de noi spatii pentru desfasurarea acestor activitati.

Acordarea de ajutoare nerambursabile cat mai diversificate membrilor aflati in risc social, persoane singure precum si celor cu dizabilitati.

Organizarea prin Centrul de Zi “OMENIA” a unor activitati culturale, artistice, turistice si de agrement cu subventionarea partiala sau totala a costurilor.
Desfasurarea unor activitati diverse in cercurile aplicative pentru petrecerea utila a timpului liber, dezvoltarea increderii in fortele proprii, sporirea capacitatii de comunicare si reinsertia sociala si chiar profesionala a membrilor nostri.
Asistenta sociala si medicala, la domiciliu pentru membrii nedeplasabili sau greu deplasabili.
Efectuarea de consultatii si tratamente medicale diversificate ca urmare a imbunatatirii dotarii cabinetelor existente si infiintarea altora noi.

Diversificarea si imbunatatirea calitatii prestarilor de servicii si lucrari in ateliere si la domiciliul membrilor la preturi reduse sau gratuit.

Acordarea de consultanta juridica si consiliere psihosociala, gratuit.
Includerea unui numar cat mai mare de membri in noi programe socio-culturale, pe masura dezvoltarii propriei infrastructuri si identificarii de noi parteneri si sponsori.