Centrul de ingrijiri la domiciliu

Centrul de servicii de ingrijire si asistenta la domiciliul persoanelor varstnice

Programele cu servicii de asistenta sociala si medicala la domiciliu pentru persoanele de vârsta a treia au fost initiate de catre Asociatia C.A.R.P. „OMENIA” in decembrie 2005 in cadrul proiectului PHARE „Sperante – serviciul de asistenta sociala si medicala la domiciliu pentru persoanele de vâsta a treia nedeplasabile sau greu deplasabile”. Ulterior, ca urmare a dezvoltarii si diversificarii capacitatii organizationale, au fost acreditate doua departamente distincte de servicii sociale:
– Centrul de servicii de ingrijire si asistenta la domiciliul persoanelor varstnice care functioneaza la sediul central din str. Amurgului nr. 53, sector 5 Bucuresti si
– Centrul de Zi OMENIA care functioneaza in str. Oltului nr. 4, sector 5 Bucuresti

Programele sociale derulate prin cele doua structuri au ca scop imbunatatirea si extinderea serviciilor sociale destinate persoanelor de varsta a treia greu deplasabile sau nedeplasabile, membre ale Asociatiei C.A.R.P. „OMENIA” cu domiciliul in Bucuresti sau in judetetele apropiate, constand in:
SERVICII PRIMARE, care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate care pot duce la marginalizarea si izolarea sociala si in cazul unor situatii limita chiar la excluderea sociala a persoanelor varstnice
a) identificarea nevoilor individuale, familiale si de grup pentru persoanele varstnice si familiile acestora;
b) informarea beneficiarilor in legatura cu posibilitatea aparitiei situatiilor de risc si caile de prevenire a acestora, precum si asupra drepturilor sociale ale persoanelor varstnice si ale familiilor acestora;
c) acordarea de sprijin material si financiar persoanelor varstnice cu venituri mici si foarte mici;
SERVICII SOCIALE SPECIALIZATE SI MEDICALE, care au ca scop atat atragerea si participarea varstnicilor la actiuni de viata sociala activa si punerea in valoare a capacitatilor acestora in folosul lor si al celorlalti membri ai Asociatiei, in promovarea actiunilor de voluntariat si in realizarea activitatilor menite sa sensibilizeze autoritatile cu privire la problemele specifice varstei a treia, cat si in mentinerea starii de sanatate a celor cu probleme medicale, constand in
a) programe de socializare si petrecere a timpului liber;
b) activitati de consiliere pentru persoanele varstnice;
c) medierea sociala a persoanelor varstnice si membrilor de familie;
d) recuperare si terapii de recuperare a persoanelor varstnice;
e) asistenta medicala la domiciliu. Serviciile medicale la domiciliu sunt asigurate de medici specialisti (medic specialist medicina de familie si medic specialist geriatrie-gerontologie), cadre medicale medii specialiste. Se ofera: consultatii, investigatii, tratamente la domiciliul beneficiarilor;
f) La cerere, pot fi asigurate servicii de: igiena a locuintei, igiena personala, procurarea si prepararea hranei. Lucratorii sociali lucreaza direct cu beneficiarii si familiile acestora.
In toate situatiile, serviciile furnizate sunt prestate de personal cu inalta calificare. La nivelul Asociatiei, pentru programele sociale sunt asigurate 5 posturi incadrate de persoane cu studii superioare in specialitatea asistenta sociala, 3 posturi incadrate cu contract de munca sau prin conventie de catre cadre medicale cu studii superioare de specialitate si 3 cu studii medii, precum si alte peste 10 posturi incadrate de persoane cu studii superioare sau medii pentru activitati administrateive, economice sau de management.
Concret, personalul implicat in programe sociale asigura:
– Monitorizarea fiecarui caz in parte in functie de nevoile identificate si urmarea planului de ingrijire si asistenta stabilit in echipa pluridisciplinara;
– Posibilitati de socializare si petrecere a timpului liber la domiciliu si extra domiciliu;
– Activitati de sensibilizare si constientizare a rolului autoritatilor publice in ingrijirea varstnicilor cu venituri reduse singuri si izolati;
– Activitati de sprijin, informare si suport in vederea obtinerii unor drepturi si prestatii care li se cuvin varstnicilor (incadrarea intr-un grad de handicap, obtinerea certificatului de deces, obtinerea altor drepturi si prestatii sociale etc)
– ajutoare materiale constand in alimente, produse de igiena personala, mijloace de deplasare, ajutoare de tratament compensate de catre Asociatia noastra, etc.
– asistenta medicala primara si asistenta medicala specializata – geriatrie la domiciliul beneficiarilor;
– ingrijiri medicale la domiciliu (lunar);
– Testari ale auzului si testari de spirometrie;
– Masurarea dioptriilor – prescriere si achizitionare de ochelari;
– Prescriere de retete medicale de catre medicul echipei de proiect;
– Trimiteri catre alte servicii medicale specializate.
– Consilierea beneficiarilor directi;
– Consilierea famililiei sau altor apartinatori ai persoanei varstnice;
– Consilierea beneficiarilor sau familiei acestora in caz de criza sau deces.

O activitate deosebita in cadrul programelor sociale consta in distribuirea de mijloace ajutatoare, sub forma de imprumut (fotolii rulante, carje, cadre de mers, bastoane, scaune de baie etc.) persoanelor care au nevoie de acestea. Pentru acele persoane care pot obtine mijloace ajutatoare de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, asistentul social face demersurile pentru obtinerea acestora.
Persoanele asistate, cu venituri mici si foarte mici, primesc ajutoare materiale constand in articole de curatenie (locuinta si igiena personala – detergenti, pasta de dinti, prosoape etc.)
Pentru a beneficia de programele sociale derulate de Asociatie, solicitantii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele criterii: sa fie membri de varsta a treia, nedeplasabile sau greu deplasabile, fara venituri sau cu venituri sub 600 lei/luna si sa nu beneficieze de alte programe de sustinere din partea statului sau al unui alt ONG, sa isi dea acordul direct sau printr-un apartinator indreptatit, pentru a beneficia de serviciile sociale oferite de Asociatie;
Pornim de la principiul ca suntem obligati sa facem tot ce putem pentru a aduce bucurie si liniste in sufletele parintilor si bunicilor nostri, pentru a le dovedi respectul pe care il merita din partea societatii.
PRIN NOI OMENIA EXISTA

1. Carta beneficiarilor
2. Codul de etica
3. Codul deontologic al asistentului social