“Vârstnici activi, vârstnici integrați social”

Proiect cofinanțat de Fundația United Way Romania

Conștientă de situația tot mai precară și lipsită de orice perspectivă pozitivă a vârstnicilor din România, Asociația C.A.R.P. “OMENIA” București a dezvoltat de-a lungul timpului o serie de servicii socio-medicale adaptate nevoilor membrilor săi. Totodată, în parteneriat cu importante organizații neguvernamentale a inițiat și s-a implicat în multe proiecte umanitare. Astfel, în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, Asociația C.A.R.P. „OMENIA” București a derulat împreună cu Fundația United Way Romania (în calitate de cofinanțator) proiectul “Vârstnici activi, vârstnici integrați social”.

     Acest proiect a urmărit o serie de obiective dedicate segmentului de populație și de vârstă cel mai afectat de transformările socio-economice din ultimii ani,  cum ar fi îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice aflate în risc de excluziune socială din cauza sărăciei, a stării de sănătate precare, a sentimentului de inutilitate și singurătate, instalat odată cu pensionarea și înaintarea în vârstă. S-a mai urmărit, de asemenea, implicarea seniorilor în activități de socializare și voluntariat si asigurarea nevoilor materiale de bază.

     Grupul țintă a fost format din 60 de persoane vârstnice vulnerabile, cu risc de izolare și excluziune socială. Aceștia au beneficiat de suport social și psiho-emoțional. De asemenea, lunar au fost distribuite cel puțin 60 de pachete cu produse alimentare și/sau igienico-sanitate. Dintre cele 60 de persoane vârstnice, 20 sunt greu deplasabile, astfel au primit lunar suport social și psiho-emoțional la domiciliu, iar cele deplasabile la sediul Centrului de Zi al Asociației C.A.R.P. „OMENIA” București. Cele 60 de persoane au fost implicate în activități de socializare și petrecere a timpului liber.

     Cu o mobilizare atât de bună și o activitate susținută și complexă nici rezultatele nu s-au lăsat așteptate. Astfel, ca urmare a implementării proiectului 60 de persoane vârstnice au beneficiat lunar – pe parcursul unui an- de servicii sociale și de ajutoare materiale nerambursabile constând în pachete cu alimente și produse igienico-sanitare.     Mulțumim Fundației United Way care a sprijinit acest proiect și sperăm în colaborări viitoare la fel de benefice și necesare, destinate persoanelor de vârsta a treia. 

**********

     Fundația United Way România este o fundaţie românească înregistrată în iunie 2004 şi afiliată la United Way Worldwide, SUA. Viziunea acestei organizații este aceea a unei comunităţi prospere, capabile de a-şi susţine membrii să-şi atingă potenţialul maxim iar misiunea este aceea de a îmbunătăţi calitatea vieţii în comunitate, prin încurajarea donaţiilor individuale, corporatiste şi a voluntariatului.

    Fundația are ca obiective principale acordarea de sprijin în oferirea de servicii educaţionale, de sănătate şi de integrare a persoanelor defavorizate din România pentru ca aceştia să aibă o viaţă mai bună, urmărind implicarea unui  număr cât mai mare de parteneri – organizaţii, companii, instituţii şi persoane private în activităţi de responsabilitate socială, filantropie şi voluntariat.