Recentele cazuri din Ilfov și Mureș privind condițiile dezastruoase în care sunt tratați seniorii, internați în diverse aziluri de bătrâni, adevărate case ale groazei, necesită o abordare mult mai amplă și o implicare majoră a societății civile. În acest sens, luni, 31 iulie, a avut loc la Guvern o primă întâlnire consultativă între premierul Marcel Ciolacu, ministrul muncii, Simona Bucura-Oprescu și organizații neguvernamentale reprezentative din domeniul serviciilor sociale și apărării drepturilor omului, pentru elaborarea unui set de reforme instituționale și legislative în sectorul asistenței sociale și serviciilor de profil din România. Premierul a subliniat intenția Guvernului ca, până pe 31 august, să fie finalizat noul proiect de lege a asistenței sociale, în colaborare cu mediul asociativ dorind ca legea ”s-o finalizăm împreună cu dumneavoastră, s-o ducem la Parlament și să închidem capitolul de abuz și de pierderi de vieți omenești”. Reprezentanții Federației Seniori NET consideră că această întâlnire a fost “o oportunitate valoroasă de a discuta despre reformarea sistemului de asistență socială și despre modul în care pot fi îmbunătățite controalele pentru a evita cazurile de abuz și tratament inuman. Împreună, am abordat subiecte critice pentru a găsi soluții care să sprijine și să protejeze cu adevărat pe cei aflați în nevoie. Dorim să consolidăm împreună sistemul de asistență socială și să restabilim încrederea publică prin politici coerente și măsuri concrete”, au mai completat aceștia.

Reproducem mai jos, integral, comunicatul de presă al Federației Seniori NET și link-ul aferent (https://seniorinet.ro/…/comunicat-de-presa…/…) legat de acest eveniment important, precum și o serie de fotografii preluate de pe site-ul oficial al Guvernului României (www.gov.ro)

COMUNICAT DE PRESĂ

31.07.2023

Întâlnire la Guvern pe tema serviciilor sociale

Astăzi am participat la întâlnirea dintre premierul Marcel Ciolacu, ministrul muncii, Simona Bucura-Oprescu, federațiile și coalițiile de ONG-uri din domeniul social, FDSC și CRJ pentru un dialog cu privire la modul în care ar trebui reformat sistemul de asistență socială, dar și la modul în care au fost realizate controalele în domeniu. Sectorul furnizorilor de servicii sociale are parte zilele acestea de o atenție publică fără precedent, generată în principal de cazurile de abuz și tratament inuman descoperite în Ilfov și, mai recent, și în Mureș.

I.Cu privire la activități de control și prevenire

În cadrul întâlnirii, organizațiile au prezentat concluziile și recomandările lor cu privire la modalitatea în care a fost realizată campania de control, așa încât inspectorii să fie concentrați mai mult pe prevenirea disfuncționalităților și pe calitatea îngrijirii. Seria de controale efectuate în ultimele trei săptămâni a relevat o serie de nereguli ale modului în care institutuțiile statului își realizează atribuțiile de control. Acestea au avut efecte negative asupra oamenilor din centrele vizate, asupra comunității în care acestea funcționează și asupra personalului de asistență și îngrijire directă.

Așteptările noastre imediate sunt ca:

– Echipele de control să fie pregătite în prealabil cu privire la specificul activităților și spațiilor pe care le controlează și să existe norme tehnice adecvate, în fiecare din agențiile de control.

• Nu orice serviciu rezidențial cu persoane vulnerabile e un spital. (De exemplu, în acțiunile de control ni se solicită halate albe pentru personal, care nu fac decât să intimideze rezidenții. Ni se cere firmă de colectare a medicamentelor neutilizate, deși cumpărăm rețetele personalizat, ca acasă).

• Spațiile de cazare în serviciile de asistență socială nu sunt hoteluri(se solicită cearceafuri albe, schimbarea zilnică a lenjeriei).

• Serviciile noastre sociale nu privează de libertate (se solicită camere de supraveghere în holurile locuințelor, chiar și când acestea sunt apartamente în care au fost organizate locuințe protejate). Nu orice bucătărie e cantina – în serviciile noastre, beneficiarii gătesc pentru că locuința protejată e ACASĂ pentru ei, iar noi le cultivăm deprinderi de viață independentă).

• Serviciul social nu e muzeu. Se întâmplă ca persoanele rezidente să nu fie întotdeauna calme. Pereții se mai strică, mobilele se deteriorează, dar noi nu vom zugrăvi sau cumpăra mobilier nou de fiecare data, așa cum nu facem asta nici acasă.

– Numărul instituțiilor și al persoanelor care le reprezintă aflate în control în același timp trebuie să fie dimensionat potrivit spațiului în care se efectuează vizita.

• Recomandăm evitarea situațiilor în care un grup mare de inspectori (12-15) vin în control în același timp, afișarea armelor în spațiile comune cu alți locatari (blocuri/aglomerări de case), pentru că se creează sentimentul că beneficiarii sunt periculoși și efectul de teamă și respingere din partea comunității va fi foarte greu de contracarat).

– Sancțiunile să fie proporționale cu neregula identificată și adaptate situației concrete de pe teren.

– Comportamentul față de persoanele care se află în centre și locuințe protejate, atât beneficiari, cât și personal de îngrijire, să fie respectuos, empatic și centrat pe prevenție și rezolvare de situații. Solicităm instituțiilor statului să-și facă datoria, să pună la adăpost beneficiarii care cad pradă grupărilor infracționale și să-i pedepsească pe toți cei care au comis infracțiuni, dar situațiile constatate în aceste zile nu sunt poveștile noastre, ale celor ce am clădit ani de zile servicii sociale, în care respectul pentru oameni e cel mai important. Solicităm realizarea unui Plan de acțiune pentru prevenirea tratamentelor rele, inumane și degradante, care să prevină situații precum cele de la Mureș/Ilfov. Remarcăm importanța vizitelor inopinate de monitorizare realizate prin intermediul organizațiilor neguvernamentale de apărare a drepturilor omului (watchdog) și considerăm esențial ca autorităților să semneze de urgență protocoalele în baza cărora se pot realiza aceste monitorizări în continuare. De asemenea, Statul român trebuie să aibă oglinda parcursului beneficiarilor prin sistem, statistici cu privire la transferuri, decese, modalitatea de accesare a serviciilor dedicate, gradul de pregătire al personalului de asistență și modalități de raportare periodică.

II. Cu privire la finanțarea sectorului serviciilor sociale

Peste 50% din furnizorii de servicii sociale din România sunt privați, iarserviciile lor sunt acoperite doar în proporție de 10-14% din bani publici. În fapt, noi suntem investitori în asistența socială din România prin fonduri atrase de la donatori privați și internaționali. Nevoia de servicii sociale este atât de mare în România încât fiecare categorie de servicii are liste foarte mari de așteptare. Finanțarea sectorului de asistență socială din România este însă insuficientă pentru a răspunde acestei nevoi în creștere. Fără o alocare financiară corespunzătoare nu pot exista servicii corespunzătoare, nici resurse umane profesioniste, nici control eficient. Aceste probleme au fost deja cuprinse în proiectul de modificare a Legii asistenței sociale 292/2011, realizat de către MMSS în colaborare cu organizațiile societății civile, în ultimii doi ani. Incurajăm finalizarea lui cât mai rapidă. De asemenea, s-a discutat despre necesitatea revizuirii Legii calității serviciilor sociale (197/2012) și a Legii privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 448/2006. Ne-am afirmat disponibilitatea de a avansa o foaie de parcurs care să stabilească modul în care vom lucra cu ministerul, pentru aceste revizuiri legislative. În cadrul întâlnirii de azi, am atenționat că o relație corectă, de parteneriat cu ONG-urile din servicii sociale, înseamnă și consultarea cu privire la alte proiecte majore ce influențează sectorul. Apreciem că este foarte important să fim consultați cu privile la toate schimbările majore pe ministerul intenționează să le realizeze în sectorul social. Rămânem dispuși la dialog și la lucrul pe acte normative, în măsura în care relația cu autoritățile e guvernată de respect pentru munca noastră și de corectitudine. Ministrul muncii a precizat că în perioada următoare vom fi consultați cu privire la propuneri de modificare a Legii asistenței sociale și vom fi invitați în grupuri de lucru pe alte acte normative a căror modificare se intenționează.

Persoane de contact:

Mihaela Steliana Munteanu, director de advocacy și comunicare, (0740 513 864), comunicare@fonss.ro

Semnatarii acestui document sunt organizațiile membre în Platforma Socială – https://platformasociala.ro :

FONSS- Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (http://fonss.ro )

Confederația Caritas România, www.caritasromania.ro

FONPC – Federația Organizațiilor Neguvernamentale Pentru Copil, www.fonpc.ro

Federația Dizabnet, www.dizabnet.ro

Susținut de:

FDSC – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, www.fdsc.ro

CRJ – Centrul de Resurse Juridice – https://www.crj.ro

Federația SenioriNet, www.seniorinet.ro

ANIP– Asociația Națională de Îngrijiri Paliative, www.anip.ro

Federația Filantropia, https://federatia-filantropia.ro/