Ca în fiecare an, de 1 octombrie,  sărbătorim Ziua Internațională a Persoanelor Vârst­ni­ce, sărbătoare instituită la 14 decembrie 1990 de Adunarea Generală a Organizaţiei Na­ţiu­ni­lor Unite în scopul promovării drepturilor acestora, dar şi a unei imagini pozitive a îm­bă­trânirii. Anul trecut, să sperăm că nu și anul acesta, pandemia de coronavirus ne-a împiedicat să sărbătorim cum se cuvine, cu bucurie această zi dedicată nouă, seniorilor de pretutindeni.

1 Octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice reprezintă, fără îndoială, un mo­ment de bucurie și de sărbătoare. Totodată, el ar trebui să fie și unul al reflecției asupra con­diției vârstnicului, atât la nivel național, cât și internațional. Ce progrese s-au făcut în do­me­­niul drepturilor persoanelor vârstnice, cum s-au îmbunătățit efectiv condițiile de viață ale acestora? Cum au fost implicați în viața comunității din care fac parte? Dacă la nivel euro­pean, programele și strategiile privind îmbătrânirea activă, sănătoasă și demnă sunt demult aplicate cu succes, la noi, ele și-au făcut loc cu greu pe agenda autorităților, ong-uri precum Asociația C.A.R.P. „OMENIA” București, fiind, de fapt, vârful de lance și principala promotoare a acestor direcții. Pentru că dincolo de mărirea punctului de pensie, ar trebui să ne preocupe și alte priorități ale vârst­ni­cilor pe care îi sărbătorim o zi pe an și îi uităm pentru restul de 364 de zile.

„Oamenii devin mari prin instituţiile de binefacere pe care le lasă în urma lor”. Acestea sunt cu­­vintele rostite de împăratul Napoleon Bonaparte, cuvinte pe care ni le-am însușit și care ilus­trează cel mai bine existența, activitatea și prestigiul unei astfel de organizații de pension­ari, cum este cea a noastră.  Grija față de seniori și problemele cu care aceștia se confruntă, dar și alte probleme sociale au reprezentat și reprezintă numitorul comun al caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, adevăratele instituții de economie socială.  Am fost, suntem și vom fi alături de dumneavoastră, dragi seniori. Primiți din partea noastră un sincer și călduros La mulți ani!

Ing. Gheorghe CHIOARU
Președintele Asociației C.A.R.P. “OMENIA” București