Comunicat de presă – SPERANȚĂ ȘI SĂNĂTĂTE PENTRU SENIORI

     Conștientă de situația tot mai precară și  lipsită de orice perspectivă pozitivă a vârstnicilor din România, Asociația C.A.R.P. “OMENIA” București a dezvoltat de-a lungul timpului o serie de servicii socio-medicale adaptate nevoilor membrilor săi. Totodată, în parteneriat cu importante organizații neguvernamentale a inițiat și s-a implicat în multe proiecte umanitare. Astfel, în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, Asociația C.A.R.P. „OMENIA” București a derulat împreună cu Fundația United Way Romania (în calitate de cofinanțator) proiectul “Speranță și sănătate pentru seniori”.

     Acest proiect a urmărit o serie de obiective dedicate segmentului de populație și de vârstă cel mai afectat de transformările socio-economice din ultimii ani,  cum ar  îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice aflate în risc de excluziune socială din cauza sărăciei, a stării de sănătate precare, a sentimentului de inutilitate și singurătate instalat odată cu pensionarea și înaintarea în vârstă. S-a mai urmărit, de asemenea, implicarea seniorilor în activități de socializare și voluntariat, asigurarea nevoilor materiale de bază, precum și asigurarea accesului la servicii medicale de bază.

     Grupul țintă a fost format din 100 de persoane vârstnice cu venituri mici și cu o stare de sănătate precară, lipsite de aparținători sau cu sprijin redus din partea acestora, domiciliate în București și în localitățile Clinceni, Bragadiru, Jilava, 1 Decembrie, Balotești, Magurele, din  județul Ilfov.

     Pe durata desfășurării acestui proiect – în care au fost sprijiniți 108 beneficiari unici- au fost furnizate o serie de servicii cum au fost cele sociale, constând în evaluarea, informarea și consilierea, integrarea/reintegrarea socială, ajutoare materiale lunare constând în pachete cu alimente și produse igienico-sanitare; servicii socio-medicale un real sprijin pentru derularea activităților instrumentale și de bază ale vieții de zi cu zi, acordat de către îngrijitorii la domiciliul beneficiarilor nedeplasabili și greu deplasabili și, nu în ultimul rând, servicii medicale reprezentând consultații medicale la domiciliu, acordarea de medicamente, de materiale parafarmaceutice, monitorizarea parametrilor fiziologici, educație pentru sănătate, consiliere medicală. Cu o mobilizare atât de bună și o activitate susținută și complexă nici rezultatele nu s-au lăsat așteptate. Astfel, ca urmare a implementării proiectului 100 de persoane vârstnice au beneficiat lunar – pe parcursul unui an- de servicii sociale, medicale și de prevenire a cronicizării afecțiunilor existente, precum și de ajutoare materiale nerambursabile constând în pachete cu alimente și produse igienico-sanitare. De asemenea, la peste 50 de persoane vârstnice li s-au acordat, lunar, consultații medicale și prescrierea de retețe la domiciliu.

     Totodată, peste 100 de persoane vârstnice au fost implicate în activități de socializare desfășurate la domiciliul lor, în comunitate sau în cadrul Centrului de Zi al asociației C.A.R.P. „OMENIA” București. Mai precizăm că 50 de seniori au beneficiat de ajutoare financiare nerambursabile în vederea depăsirii situațiilor de dificultate; peste 100 de persoane vârstnice au beneficiat de consiliere socială, psihologică și juridică, în vederea îmbunătătirii stării psiho-afective și asigurării unui stil de viață adecvat; 25 de persoane vârstnice, cu probleme medicale deosebite, lipsite de suport familial, au fost sărbătorite cu ocazia zilei de naștere; 50 de persoane vârstnice/ an, a căror stare de sănătate le-a permis deplasarea, au efectuat o excursie în afara orașului. Rezultatele extraordinare înregistrate se datorează și implicării deosebite a 20 de voluntari.

     Mulțumim Fundației United Way care a sprijinit parțial acest proiect și sperăm în colaborări viitoare la fel de benefice și necesare destinate persoanelor de vârsta a treia. 

**********

      Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “OMENIA” București este o organizație neguvernamentală, apolitică, nonprofit și de caritate, ce are ca scop oferirea de asistență materială, financiară, medicală și socială membrilor săi, contribuind astfel la protecția socială a acestora. În prezent avem peste 55.000 de membri persoane vârstnice din București și 8 județe ale țării.

     Dezvoltarea constantă a activităților de protecție socială și promovarea drepturilor persoanelor vârstnice reprezintă obiectivul principal al asociației. Astfel,  au fost înființate în decursul timpului un număr de 44 servicii și activități sociale adaptate nevoilor membrilor săi cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții acestora.

     Fundația United Way România este o fundaţie românească înregistrată în iunie 2004 şi afiliată la United Way Worldwide, SUA. Viziunea acestei organizații este aceea a unei comunităţi prospere, capabile de a-şi susţine membrii să-şi atingă potenţialul maxim iar misiunea este aceea de a îmbunătăţi calitatea vieţii în comunitate, prin încurajarea donaţiilor individuale, corporatiste şi a voluntariatului.

    Fundația are ca obiective principale acordarea de sprijin în oferirea de servicii educaţionale, de sănătate şi de integrare persoanelor defavorizate din România pentru ca aceştia să aibă o viaţă mai bună, urmărind implicarea unui  număr cât mai mare de parteneri – organizaţii, companii, instituţii şi persoane private în activităţi de responsabilitate socială, filantropie şi voluntariat.

  • Opiniile exprimate aparțin autorului și nu reflectă neapărat opiniile United Way România.