ANUNŢ – ADUNAREA GENERALĂ A REPREZENTANŢILOR MEMBRILOR Asociaţiei  C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti

În ziua de 10.03.2018, orele 10.00 – 14.30 va avea loc ADUNAREA GENERALĂ A REPREZENTANŢILOR MEMBRILOR Asociaţiei  C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti în str. OLTULUI nr. 4, Sector 5, Centrul de zi OMENIA cu următoarea ORDINE DE ZI:

  1. Raportul de activitate al Consiliului Director în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017
  2. Raport privind Execuţia Bugetară în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 şi Proiectul de Buget pe anul 2018.
  3. Raport de activitate al Comisiei de Cenzori pe perioada 01.01.2017 – 31.12.2017
  4. Programele Asociaţiei C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti pentru anul 2018.
  5. Propunerile Consiliului Director privind modificarile si completarile la Regulamentul de Organizare si Functionare al Asociatiei, Regulamentul de Ordine Interioara al Asociatiei, Regulamentul Intern de Functionare al Consiliului Director, Regulamentul Intern de Organizare si Functionare al Comisiei de Cenzori.
  6. Propunerile Consiliului Director referitoare la dobânzile la împrumuturi, dobânzile penalizatoare, comisioanele taxele, listele de tarife pentru prestări servicii.
  7. Întrebări, discuţii, propuneri referitoare la materialele prezentate.
  8. Alegerea organelor de conducere executiva si de control ale asociatiei.
  9. Prezentarea şi aprobarea Proiectului de Hotărâre a Adunării Generale.

Cei ce doresc să consulte documentele ce vor fi prezentate se pot adresa preşedintelui Asociaţiei.