Parlamentul Seniorilor, față în față cu Parlamentul României

Reprezentanții Parlamentul Seniorilor se întrunesc din nou la București în perioada 20-22.02.2017, având ca prim scop abordarea comisiilor de specialitate din Parlamentul României pentru a expune planul de acțiune și recomandările privind îmbunătățirea legislației pentru persoanele vârstnice din România. Parlamentul Seniorilor este un for consultativ care reprezintă și susține interesele persoanelor vârstnice din România, prin promovarea unui cadru modern si benefic pentru o îmbătrânire activă și demnă, și o societate prietenoasă tuturor vârstelor.

„Ca membru al Parlamentului Seniorilor, colaborarea cu Parlamentul României este esențială în ceea ce privește creșterea calității vieții persoanelor vârstnice, respectiv servicii sociale și medicale disponibile tuturor vârstnicilor,includerea acestora în elaborarea politicilor publice și promovarea unei bătrâneți demne, active și sănătoasă.”Filip Dumitrof, membru al Parlamentului Seniorilor.

Membrii Parlamentului Seniorilor, 8 reprezentanți, împreună cu președintele onorific  vor pune pe agenda publică problemele complexe ale persoanelor vârstnice, discutând despre cât de dificil este să fii vârstnic atunci când serviciile socio-medicale sunt inaccesibile, atunci când veniturile reduse și privarea materială duc la acutizarea problemelor de sănătate și a excluziunii sociale, iar lipsa informării și a respectării drepturilor perpetuează o imagine negativă a acestora în societate.

Problemele expuse au fost identificate în cadrul unor consultări ample cu toate părțile interesate (seniori provenind din grupuri de acțiune civică și asociații, autorități publice centrale și locale, mediul academic) ce s-au defășurat la nivel național, în perioada martie – iulie 2016. Acestea vor continua și în perioada următoarepentru a fi incluse în documentul de poziție care va fi prezentat la cel mai mare eveniment dedicat seniorilor – Forumul Seniorilor, din data de 25.04.2017.

Pe parcursul anului 2016, activitățile proiectului „Cetățeni Activi la Puterea a Treia” au creat cadrul necesar formării Parlamentului Seniorilor: Caravana Cafenelele Seniorilor (8 întâlniri în 5 regiuni ale țării), 2 cursuri de lobby și advocacy pentru seniori, expoziția fotografică itinerantă „Lumini și umbre în viața seniorilor”, primul Flashmob intergenerațional și în prezent, constituirea Parlamentului Seniorilor urmăresc promovarea drepturilor persoanelor vârstnice, dar și a rolului pe care aceștia îl au în dezvoltarea societății.

Mai multe detalii despre Parlamentului Seniorilor sunt disponibile pe platforma www.caritasromania.ro

Pentru informații suplimentare despre proiectul „Cetățeni Activi la Puterea a Treia” ne puteți contacta prin

e-mail la adresa ionut.ardeleanu@caritasromania.ro sau prin telefon la 0752.001.437, persoană de contact Ionuț Ardeleanu, Specialist PR.

Proiectul „Cetățeni Activi la Puterea a Treia” este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

***

Confederaţia Caritas România, organizaţie neguvernamentală de tip reţea cu o istorie de 20 ani, are rolul de a reprezenta la nivel naţional şi internaţional cele 10 organizaţii Caritas active în România. Caritas abordează sistematic şi structurat problemele sociale ale comunităţilor răspunzând nevoilor persoanelor aflate în dificultate. La nivel naţional, organizaţiile Caritas derulează programe de asistenţă socială complexă: îngrijire socio-medicală la domiciliu, pentru bătrâni şi persoane cu dizabilităţi, educaţie pentru prevenirea dezastrelor naturale, intervenţie directă în caz de calamităţi, asistenţă directă şi consiliere pentru familii, centre de zi pentru copii şi tineri, activităţi de integrare comunitară şi profesională pentru persoane defavorizate social. Confederaţia Caritas România este membră în reţelele internaţionale şi naţionale: Caritas Internationalis, Caritas Europa şi FOND. Mai multe detalii pe www.caritasromania.ro

Asociația C.A.R.P. „Omenia” București este o asociație neguvernamentală, de întrajutorare mutuală și protecție socială pentru persoanele vârstnice, având în prezent peste 47.000 de membri. Misiunea Asociației C.A.R.P. „Omenia” este ajutorarea financiară, materială și socială a membrilor săi, asigurarea drepturilor acestora la un trai decent și de calitate. De asemenea, asociația promovează îmbătrânirea activă și încurajează participarea vârstnicilor în societate ca deținători de drepturi, cetățeni și consumatori, îmbătrânirea într-o mai bună stare de sănătate fizică și mentală, posibilitatea de a lucra pentru o perioadă mai lungă cu mai multe facilități de formare și condiții de muncă adaptate lor, și de a se bucura de o viață demnă. Mai multe detalii pe www.carp-omenia.ro

Descarcati comunicatul in format PDF