Confederația Caritas România, împreună cu Asociația C.A.R.P. „OMENIA” București, partener în cadrul proiectului „Cetățeni activi la puterea a treia”, organizează la Cluj, în perioada 18-20 iulie 2016, Hotel Royal Clasic, al doilea cursde lobby și advocacy pentru seniori, reprezentanți ai asociațiilor de pensionari/grupurilor de inițiativă civică din țară, carevor reprezenta interesele persoanelor vârstnice în dialogul cu factorii de decizie de la nivel central și local. Primul curs s-a desfășurat la București în perioada 28-30 iunie 2016 la Hotel Ibis Gara de Nord, la care au participat 16 seniori activi din toate regiunile țării.

Trainingul vizează dezvoltarea competențelor în advocacy și lobby pentru politici publice mai bune care să contribuie la creșterea participării persoanelor vârstnice la: analiza de nevoi pe plan local, stabilirea priorităților, elaborarea strategiilor și a planurilor de acțiune locală/națională.

Astfel, cei mai activi seniori, participanți la Cafenelele Seniorilor organizate în perioada martie-iunie 2016, persoane-resursă în comunitățile din care fac parte, vor învăța cum să își eficientizeze comunicarea, să își prioritizeze nevoile și soluțiile, să identifice toți factorii interesați, și astfel să interacționeze mai ușor cu autoritățile publice și centrale și societatea civilă.

În cadrul Cafenelelor Seniorilor, participanții seniori, alături de autorități, au identificat și dezbătut problemele presante cu care se confruntă persoanele vârstnice în România. Printre acestea se numără: neconsultarea seniorilor în ceea ce privește politicile publice, acces dificil la servicii medicale, bariere în găsirea unui loc de muncă, lipsa unor grupuri de suport și consiliere, a oportunităților de îmbătrânire activă prin participarea la activități de socializare și voluntariat, perpetuarea unei imagini negative a vârstnicilor în presă. De asemenea, lipsa unor structuri de tipul Sfatul Bătrânilor care să fie consultate periodic în viața comunității adâncește și mai mult falia între generații, și conduce la dispariția vocilor locale.

De aceea, cursul își propune să ofere seniorilor acele instrumente și tehnici care le vor valorifica experiența, și astfel să îî pregătească pentru activitățile din cadrul Parlamentului Seniorilor.

În anul 2017, înurmaunuiprocesamplu de selectare, 8 seniori vor constitui Parlamentul Seniorilor,care va milita pentru politici publice favorabile vârstnicilor prin monitorizarea legislației dedicate persoanelor vârstnice și va contribui la crearea unui cadru legislativ pentru o îmbătrânire activă, sănătoasă și demnă. În 2017, România va putea deveni a doua țară din Europa care formează un astfel de Parlament, după Irlanda.

Pentru informații suplimentare despre proiectul „Cetățeni Activi la Puterea a Treia” ne puteți contacta prin e-mail la adresa ionut.ardeleanu@caritasromania.ro sau prin telefon la 0752.001.437, persoană de contact Ionuț Ardeleanu, Specialist PR, proiect.

Proiectul „Cetățeni Activi la Puterea a Treia” este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Pentru mai multe detalii privind Programul de Cooperare Elveţiano-Român, vă invităm să vizitaţi http://www.swiss-contribution.ro şi www.swiss-contribution.admin.ch/romania.

***
Confederaţia Caritas România, organizaţie neguvernamentală de tip reţea cu o istorie de 20 ani, are rolul de a reprezenta la nivel naţional şi internaţional cele 10 organizaţii Caritas active în România. Caritas abordează sistematic şi structurat problemele sociale ale comunităţilor răspunzând nevoilor persoanelor aflate în dificultate. La nivel naţional, organizaţiile Caritas derulează programe de asistenţă socială complexă: îngrijire socio-medicală la domiciliu, pentru bătrâni şi persoane cu dizabilităţi, educaţie pentru prevenirea dezastrelor naturale, intervenţie directă în caz de calamităţi, asistenţă directă şi consiliere pentru familii, centre de zi pentru copii şi tineri, activităţi de integrare comunitară şi profesională pentru persoane defavorizate social. Confederaţia Caritas România este membră în reţelele internaţionale şi naţionale: Caritas Internationalis, Caritas Europa şi FOND. Mai multe detalii pe www.caritasromania.ro

Asociația C.A.R.P. „Omenia” București este o asociație neguvernamentală, de întrajutorare mutuală și protecție socială pentru persoanele vârstnice, având în prezent peste 43.000 de membri. Misiunea Asociației C.A.R.P. „Omenia” este ajutorarea financiară, materială și socială a membrilor săi, asigurarea drepturilor acestora la un trai decent și de calitate. De asemenea, asociația promovează îmbătrânirea activă și încurajează participarea vârstnicilor în societate ca deținători de drepturi, cetățeni și consumatori, îmbătrânirea într-o mai bună stare de sănătate fizică și mentală, posibilitatea de a lucra pentru o perioadă mai lungă cu mai multe facilități de formare și condiții de muncă adaptate lor, și de a se bucura de o viață demnă. Mai multe detalii pe www.carp-omenia.ro.