Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „OMENIA” București, alături de partenerii săi, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii şi Opportunity Associates România, organizează, miercuri, 23 martie 2016, consultarea publică cu tema „Serviciile sociale și importanța lor în asigurarea calității vieții persoanelor vârstnice”. Evenimentul va avea loc la sediul Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii din cadrul Academiei Române, din Strada 13 Septembrie nr.13 (intrarea dinspre Palatul Parlamentului – Senat), sala  2374, etaj 2, începând cu orele 9:30.

Îmbătrânirea accentuată a populației României necesită dezvoltarea unor servicii sociale adecvate nevoilor specifice persoanelor vârstnice care să le asigure o calitate a vieții corespunzătoare. În prezent, serviciile sociale pentru persoanele vârstnice din România sunt slab dezvoltate, acoperind o mică parte din nevoile existente, atât din cauza slabei finanțări, dar mai ales a lipsei unei viziuni strategice de dezvoltare în domeniul protecției sociale a persoanelor vârstnice. În cadrul acestei dezbateri vor fi discutate măsurile de politică publică pentru protecția persoanelor vârstnice, obstacolele în furnizarea serviciilor sociale pentru vârstnici și perspectivele de dezvoltare a serviciilor sociale pentru această categorie de populație.

De asemenea, dezbaterea are rolul de a consolida comunicarea dintre factorii de decizie și furnizorii de servicii sociale privaţi şi cei publici pentru dezvoltarea de politici publice coerente pentru protecția persoanelor vârstnice care să conducă la creșterea calității vieții vârstnicilor din România.

Pentru informații suplimentare, persoană de contact: Giorgică Bădărău, telefon mobil: 0752.001.404, telefon fix: 021.423.17.49, fax: 021.456.36.99, e-mail: c.a.r.p.omenia@clicknet.ro

Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România – Componenta 5 Dezvoltarea capacității ONG-urilor. Rețele și coaliții – Subcomponenta 5.1. Sprijin pentru coaliții și rețele la nivel regional național și pentru think tank-uri, Operator FOND ONG – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Descarcati comunicatul